Psyko­log­cen­tret Israels Plads

er et veletab­le­ret psyko­log­cen­ter place­ret centralt i Køben­havn ved Nørreport Station. Vi kan tilby­de forskel­li­ge former for psyko­log­hjælp til en lang række problem­stil­lin­ger. Alle psyko­lo­ger­ne i centret er univer­si­tets­ud­dan­ne­de og autori­se­re­de med mange års erfaring og grundig efter­ud­dan­nel­se i psyko­te­ra­pi.

Terapi til nedsat pris