Annema­rie Bergholt

Cand. Psych
Autori­se­ret af psyko­log­næv­net
Certi­fi­ce­ret Imago terape­ut

 

Speci­a­l­om­rå­der:
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi med voksne og unge
Parte­ra­pi

 

Erfarings­bag­grund:
jeg har en baggrund i psyki­a­tri­en, hvor jeg har arbej­det med unge med alvor­li­ge psyki­ske lidel­ser og deres famili­er. Er efter­føl­gen­de blevet mere og mere optaget af parfor­hol­det og dets betyd­ning for hele famili­en. Så nu laver jeg mere og mere parte­ra­pi. Ellers tager jeg de fleste problem­stil­lin­ger ind hos såvel unge som voksne.

 

Samar­bejds­part­ne­re:
Jeg samar­bej­der med SOS, Dansk Magister­for­e­ning, og Center For Stress og trivsel.

 

Hjemmesi­de­adres­se:
www.annemariebergholt.dk

 

Mailadres­se:
Mail@annemariebergholt.dk

 

Telefon­num­mer:
+45 20 78 71 37

 

CVR:
29290466