Annema­rie Bergholt

Telefon: 20 78 71 37
Mailadres­se: mail@annemariebergholt.dk
Hjemmesi­de: www.annemariebergholt.dk

Cand. Psych
Autori­se­ret af psyko­log­næv­net
Certi­fi­ce­ret Imago terape­ut

Samar­bejds­part­ne­re
Dansk Krise­kor­ps og Center for Stress

Speci­a­l­om­rå­der
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi med voksne og unge
Parte­ra­pi