Asbjørn Peder­sen

Telefon: 26 17 84 62
Mailadres­se: psykap@gmail.com
Hjemmesi­de: www.asbjornpedersen.dk

Cand. psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net,
Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi,
Speci­a­list i Klinisk Børne­p­sy­ko­lo­gi,
Psyko­a­na­ly­ti­ker

Videreud­dan­nel­se i
Psyko­a­na­ly­tisk Psyko­te­ra­pi
Psyko­analyse

Speci­a­l­om­rå­der
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi og psyko­analyse med voksne
Parte­ra­pi
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser