Charlot­te Ander­sen

Telefon: 53 62 93 65
Mailadres­se: psykolog.charlotte.andersen@gmail.com
Hjemmesi­de: www.charlotte-andersen.dk

Cand. Psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i Psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Psyko­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi med børn og unge

Speci­a­l­om­rå­der:
Psyko­te­ra­pi voksne
Psyko­te­ra­pi unge og børn ned til 3 år
Famili­er
Psyko­lo­gi­ske undersøgelser
Super­vi­sion