Dorthe Kofoed

Telefon: 24 47 18 35
E-mail: psykologdorthekofoed@gmail.com
Hjemmesi­de: www.psykologdorthekofoed.dk

Cand. Psych.
Autori­se­ret af Psyko­log­næv­net
Speci­a­list i psyko­te­ra­pi (voksne)
Super­visor i psyko­te­ra­pi

Videreud­dan­nel­se i
Grupp­pe­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi

Samar­bejds­part­ne­re
SOS-Inter­na­tio­nal a/​s, Psyko­lo­gisk Rådgiv­nings­cen­ter, Colitis-Crohn Forenin­gen, Falck Healt­hca­re, forsik­rings­sel­ska­ber og Udenrigs­mi­ni­ste­ri­et.

Speci­a­l­om­rå­der
Psyko­te­ra­pi af voksne
Indivi­du­el psyko­te­ra­pi af unge fra 12 år
Parte­ra­pi
Gruppe­a­na­ly­tisk psyko­te­ra­pi
Krise­te­ra­pi
Psyko­lo­gi­ske erklæringer/​Forældrekompetenceundersøgelser
Super­vi­sion såvel indivi­du­elt som grupper
Spise­for­styr­rel­ser