logo-grafik-uden-tekst-03

Lisbeth Elmann

Cand. psych.

Autoriseret af Psykolognævnet
Specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi

Introduktion
Jeg er uddannet og arbejder indenfor den psykoanalytiske referenceramme. Jeg er optaget af de dynamiske processer, der foregår inden i den enkelte og mellem mennesker, og som kan præge samspillet og de mellemmenneskelige relationer. Mit fokus i terapi og rådgivning er sammen at forstå de følelser og forestillinger, der knytter sig hertil med henblik på at kunne udvikle nye og mere hensigtsmæssige forståelsesmåder og/eller handlemønstre – både i forhold til sig selv og andre.

​Erfaringsbaggrund

Jeg har både under min studietid og siden arbejdet indenfor børne‑, unge- og familieområdet. Jeg har mere end 20 års erfaring fra ansættelse i hospitalssystemet, i psykiatrien og på en miljøterapeutisk døgninstitution.

Videreuddannelser

Cand.psych. fra Københavns Universitet i 1994, autoriseret af Psykolognævnet og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi af Dansk Psykologforening. Jeg har en 2‑årig videreuddannelse fra Universitetsklinikken og en 3‑årig videreuddannelse i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge (DSPBU). 

Specialområder

Jeg har mange års erfaring med:

  • Psykoterapi med børn, unge og voksne
  • Familieterapi og forældrerådgivning
  • Miljøterapi
  • Udredning og behandling af spiseforstyrrelser
  • Supervision (individuelt/gruppe) af psykologer og andre faggrupper
  • Psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne
  • Forældrekompetenceundersøgelser og relations- og tilknytningsundersøgelser

​Samarbejdspartnere

Sygeforsikring Danmark
Private sundhedsforsikringer

Praktisk info

Hjemmesideadresse
www.lisbeth-elmann.dk

Mailadresse
psykolog@lisbeth-elmann.dk

Telefonnummer
+45 24 26 02 28

CVR
38 28 69 27

​Psykologcentret Israels Plads

Rømersgade 11, 1. sal
1362 København K

Find vej

Medlem af​