Jalou­si

Hvad er jalou­si?

Mange menne­sker er plaget af jalou­si. Når vi bliver usikre på vores betyd­ning og værdi og bliver bange for at miste eller blive udeluk­ket fra fælles­skab, kan jalou­si opstå.

Jalou­si­ens udtryks­form er meget indivi­du­el.

Nogle menne­sker føler stærk vrede og had, mens andre plages af overvæl­den­de angst for at blive svigtet eller forladt. I parfor­hol­det, kan jalou­si­en blive destruk­tiv og betyde, at vi mister mange fine stunder, fordi tanker­ne kører på højtryk og vi ikke er i stand til at være til stede.
Mistænk­som og kontrol­le­ren­de adfærd i nære relatio­ner, kan opstå. I forsøg på at håndte­re jalou­si.

 

Læs mere om: parte­ra­pi køben­havnlavt selvværd behand­lingsundheds­for­sik­ring